Hälytysosasto

Seuraavan kerran otamme uusia jäseniä hälytysosastoon vuoden 2022 kevät-talvella. Tarkempi aika kerrotaan sosiaalisen median kanavien kautta esim. Facbook ja Youtube. Ota kanavat seurantaan tai kysy lisää sähköpostilla hallypaallikko (a) laajasalonvpk.fi.

Palokunnan toiminnan ydin muodostuu perinteisesti hälytystehtävien hoitamisesta. Tätä varten palokunnassamme on hälytysosasto. Voit tulla osaston toimintaan mukaan, olit sitten nainen tai mies. Hälytysosaston toiminta sopii kaikille sukupuolesta riippumatta, kunhan terveytesi on kunnossa ja olet fyyseltä kunnoltasi normaali . Emme tarvitse sankareita tai hirmukuntoisia henkilöitä. Asenteesi on paljon tärkeämpi ja normaali kunto riittää. Mukaan toimintaa pääset jos olet vähintään 16-vuotias, yläikärajaa ei ole.

Harrastuksena palokunnan hälytysosastossa oleminen antaa hyvin monipuolista toimintaa ja oppia. Opit tekemään asioita käytännön tasolla. Palokunta tarjoaa sinulle työturvalliset varusteet sekä vakuutusturvan ja pääset käyttämään ajanmukaista modernia kalustoamme. Palokuntaharrastus maksaa sinulle yhdistyksen jäsenmaksun verran ja vuonna 2019 se on 10 euroa.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja lakisääteisen koulutuksen jotta voit hoitaa hälytysosastossa tehtäviäsi. Palokunta antaa hälytysosaston jäsenille koulutusta joka keskiviikko klo 18 alkaen. Harjoitukset kestävät 2-3 tuntia. Tämän lisäksi joitakin pidempiä harjoituksia järjestetään viikonloppuisin. Lisäksi osallistut erillaisille kursseille joissa kouluttajina toimivat mm. Helsingin pelastuslaitoksen henkilöstöä.

Hälytysosasto tarjoaa jäsenilleen haasteita ja elämyksiä, nykyaikaisen pelastuskaluston ja -varustuksen sekä antoisaa yhdessäoloa. Vastaavasti edellytämme vastuuntuntoa, riittävää harjoitteluaktiivisuutta sekä oman fyysisen kunnon ylläpitämistä.

Katso myös joitakin videoita toiminnastamme Youtubesta

https://www.youtube.com/channel/UCYMFD0qzqp95AjNKdv_Zr2Q

Hälytys- ja harjoitustoiminnan lisäksi hälytysosasto edustaa palokuntaa eri tahojen järjestämissä tapahtumissa ja kilpailuissa. Teemme myös jonkin verran varainhankintaa työtehtävien merkeissä. Hälytysosastossa sinulla onmahdollisuus osallistua myös palokuntamme rennompaan vapaa-ajan toimintaan ja matkoihin.

Yksi palokuntia työllistävä tehäväkenttä on ns. myrskytuhojen aiheuttamat tehtävät kuten voimakkaan tuulen ja rajujen sateiden aiheuttamat onnettmuudet. Ilmastomuutoksen takia tämä tehtäväkenttä saattaa tulla merkittävään rooliin. Mm. vauriopuiden käsittelyä harjoitellaan säännöllisesti, alkeina opetellaan perus-metsurin taitoja.

Hälytysosaston jäsenistön kelpoisuusehdot tulevat Suomen lainsäädännästä (mm. pelastuslaki). Lisäksi eri tehtäviin vaaditaan Sisäministeriön asetuksien mukainen kelpoisuus.

Harjoittelija

Kun liityt mukaan toimintaan, annamme sinulle riittävän perehdytyksen harrastuksen alkeisiin. Voit olla mukana harjoituksissamme sekä muussa toiminnassamme, mutta et voi osallistua hälytystehtäviin. Järjestämme seuraavan perehdytyskurssin uusille hälytysosastoon haluaville syksyllä 2021. Jos palokunta on sinulle harrastusten tai työn kautta jo aiemmin tuttu, olet tervetullut käymään harjoituksissa muulloinkin, mutta ”pystymetsäläisiä” otamme mukaan perehdytyskurssin kautta Seuraava järjestetään siis loka/marraskuussa 2021.

Perehdytyskurssi

Perehdytyskurssilla jäsenkokelaille opetetaan alkeet palokuntalaisena toimimisesta, Laajasalon VPK:sta ja Helsingin pelastustoimesta. Samalla tutustut vanhoihin jäseniin. Perehdytyskurssi on esitietovaatimuksena sammutustyön peruskurssille, jonka suorittaminen vaaditaan hälytysosastossa toimimiseen. Perehdytyskurssi kestää noin 26 tuntia ja se suoritetaan noin 2 kuukauden aikana. Perehdytys on maksuton.

Kun olet suorittanut perehdytyskurssin, sinulla on mahdollisuus liittyä palokuntamme jäseneksi. Tässä vaiheessa sinulla on jo näkemys minkälaista toimintamme on ja haluatko liittyä joukkoon ja alkaa panostaa harrastukseen tosissaan. Voit siis huoletta harkita rauhassa ja jos homma ei vastannutkaan odotuksiasi, niin toivottavasti löydät etsimäsi jostain muualta. Perehdyskurssi ei sido sinua eikä se maksa sinulle mitään.

Sammutusmies

Kun olet käynyt perehdyskurssin, olet palokunnan jäsen ja käynyt jonkin aikaa hälytysosaston viikkoharjoituksissa pääset kursseille hakemaan lisää oppia. Ensimmäinen kurssi jolle osallistut perehdytyksen jälkeen on sammutustyön peruskurssi. Sen suoritettuasi olet hälytyskelpoinen sammutusmiehen tehtäviin. Kurssille pääsyvaatimuksina on perehdytyksen lisäksi terveysselvityslommakkeen täyttö, minimissään 16 vuoden ikä (käytännössä yleensä kuitenkin vähintään 18-vuoden ikä) sekä palokunnan kuntotestaajan tekemä kuntotesti ja Helsingin työterveyshuollon työterveyslääkärin suppea lääkärintarkastus. Lääkärintarkastus ja kuntotesti eivät maksa sinulle mitään kuten ei myöskään persukurssi.

Lihaskuntotestissä sinun tulee suorittaa vähintään:

  • Istumaan nousu / vatsalihasliike 21 kertaa (60 sek aikana)
  • Penkkipunnerrus 45 kg painolla vähintään 10 kertaa (60 sek aikana)
  • Jalkakyykky 45 kg painoilla vähintään 10 kertaa (60 sek aikana)
  • Leuanveto vähintään 3 kertaa

Sammutustyönkurssin jälkeen voit käydä eläinpelastuskurssin ja osallistua myös eläinpelastustehtäviin.

Savusukeltaja

Kun olet käynyt sammutustyönkurssin, niin seuraava luonnollinen askel peruskoulutuksessasi on savusukelluskurssi. Savusukelluskurssin suoritettuasi olet savusukelluskelpoinen. Kurssille pääsyvaatimuksena on sammutustyönkurssia tarkempi lääkärintarkastus labrakokeineen, spirometria-testi sekä mm. EKG mittaus. Lisäksi sinulta tutkitaan mm. näkö ja kuulo. Tarkastuksen hoitaa Helsingin kaupungin työterveyshuolto eikä se maksa sinulle mitään. Tämän tarkastuksen läpäisyn lisäksi vaaditaan sammutustyönkurssia parempi kunto. Minimivaatimus savusukelluskurssille on

  • Istumaan nousu / vatsalihasliike 29 kertaa (60 sek aikana)
  • Penkkipunnerrus 45 kg painolla vähintään 18 kertaa (60 sek aikana)
  • Jalkakyykky 45 kg painoilla vähintään 18 kertaa (60 sek aikana)
  • Leuanveto vähintään 5 kertaa
  • Hapenottokyky submaksimaalisella polkupyöräergometri-testillä mitattuna (VO2max) min. 3,0 l/min ja 36 ml/kg/min.

Palokunnan hälytysosaston jäsenistä kaikki eivät kuitenkaan koskaan tule savusukelluskelpoiseksi tai iän karttuessa jäsen ei ole enään savusukelluskelpoinen (kelpoisuutta testataan ja tarkastellaan vuosittain). Tämä ei haittaa, koska palokunnan hälytysosastossa on paljon muitakin tehtäviä. Savusukelluskelpoisuutta seurataan siis vuosittain ja se edellyttää riittävää fyysistä kuntoa, hyvää terveyttä ja säännöllistä savusukelluksen harjoittelua. Helsingin kaupungin työterveyshuollon tarkastukset tehdään iän perusteella tietyssä rytmissä ja kunto taas testataan vuosittain. Lihaskuntotestistä ja hapenottokykytestistä lasketaan keskiarvoindeksi jonka tulee olla minimissään tietty luku. Indeksin takia testissä ei ole suoranaisia minimimääriä kullekin osa-alueelle. Tällöin esim. heikompaa leuanvetoa voi kompensoida paremmalla jalkakyykyllä. Myös hyvällä hapenottokyvyllä voi kompensoida jonkin verran heikompaa lihaskuntoa. Iän karttuessa tämä indeksipohjainen raja on hyvä. Käytännössä vanhimmat savusukelluskelpoiset henkilöt ovat tällä hetkellä Helsingissä 55-60 vuoden ikäisiä.

Savuvukeltajalta vaaditaan myös korkeanpaikan työskentelykurssi koska palavan rakennuksen kattotyöskentelyssä käytetään apuna putoamisen turvaavia välineitä (mm. köysiä). Yhtenä osana harjoitellaan hätälaskeutumista kuten kuvassa tapahtuu.

Vanhempi sammutusmies

Kun käyt lisää kursseja, yllät jossain vaiheessa vanhemman sammutusmiehen pätevyyteen. Tälläisiä käytäviä kursseja on esim. palokuntien ensiapu-, korkeanpaikan- (putoamisvaarallisen paikan), pintapelastus-, pelastustyön-, öljyntorjunnan-, vauriopuiden käsittely – ja vaarallisten aineitten kurssi. Palokuntamme on myös CBRNE koulutettu, joten siltäkin saralta löytyy koulutusta. Erillaisia kursseja joita voit käydä on kymmeniä. Kurssit ovat sinulle maksuttomia.

Lisää tietoa sopimuspalokuntalaisen kursseista löydät Pelastusopiston koulutustarjonnasta. Suomessa Kuopiossa toimiva Pelastusopisto vastaa sopimuspalokuntalaisten koulutusjärjestelmästä, mutta kurssien koulutus tapahtuu alueellisesti esim. Helsingin ja Uudenmaan alueella.

Pintapelastus on yksi tehtäväkenttä jota harjoitellaan säännöllisesti.

Kattotyökentelyä harjoitelaan säännöllisesti. Jos rakennuksen ullakko palaa, avataan kattoa savukaasujen poistamiseksi. Tällöin työskentelyn turvallisus varmistetaan tahattoman putomisen estävillä tai turvaavilla välineillä.

Konemies eli pelastuajoneuvon kuljettaja

Yksi palokunnan hälytysosastolaisen tärkeistä tehtävistä on pelastusajoneuvojen kuljettaminen. Raskaiden pelastuajoneuvojen kuten sammutusauton (hööki, paino 15 tonnia) ja säiliöauton (tankki, paino 26 tonnia) kuljettaminen vaatii kuorma-autokortin (C luokka) mutta ei pammattipätevyyttä (pelastustoimi on vapautettu ammattipätevyys-vaatimuksesta). Ennen ajolupaa kalustollamme saat riittävän koulutuksen ajoneuvoihin ja niiden erikoistekniikkaan.

Kuva säiliöautomme ohjaajan paikalta.

Hälytysajoa varten käyt myös hälytysajokursseja joissa opit myös ennakoivaa ajoa ajoneuvon käsittelyn lisäksi. Yleensä hälytysajoneuvon kuljettaja (konemies) on toiminut palokunnan hälytysosastossa jo pidempään eri tehtävissä, koska konemieheltä vaaditaan laaja-alainen osaaminen myös sammutus- ja pelastustehtävissä, joissa konemiehen rooli on näitä tehtäviä tukeva. Mm. savusukelluksen valvonta kuuluu konemiehen tehtääviin monen muun tehtävän lisäksi. Palopumpun käyttöä unohtamatta.

Yksikönjohtaja eli pelastusryhmän johtaja.

Yksikönjohtaja on henkilö joka johtaa sammutusryhmän (sammutusauto ja sen miehistö eli max 5 henkilöä) toimintaa. Kokemuksen ja opin karttuessa voit käydä sammutusryhmän johtajalle tarkoitettuja kursseja. Yksikönjohtajalta (uusi termi sammutusryhmän johtaja) vaaditaan myös savusukelluskelpoisuus, koska yksikönjohtaja johtaa savusukellusparin toimintaa avustaen liikkumista savuisessa tilassa mm. lämpökameraa käyttäen.

Tunnistat yksikönjohtajan merkinnöistä, kaksi punaista raitaa kypärässä ja usein myös sammutusasussa.

Pelastusryhmän johtaja päätää pelastusryhmän toimintatavoista ja työmenetelmistä. Tästä syystä pelastusryhmän johtaja on käynyt läpi koko miehistön koulutusputken a hänellä tulee olla laaja-alaisesti kokemusta sammutus- ja pelastustyöstä. Lisäksi pelastustyhmän johtajalle on omat lisäkurssit. Pelastusryhmän johtaja osallistuu myös palokunnan oman sisäisen koulutuksen antamiseen miehistölle.

Voinko liittyä palokuntaan vaikka en halua hälytysosastoon?

Kyllä voit. Vaikka palokunnan keskeinen tehtävä on edelleen läheteä auttamaan jo tapahtuneeseen onnettomuuteen, niin enemmissä määrin palokunnan ydintehtäviä on onnettomuuksien ehkäisyssä ja turvallisuusvalistuksessa. Tähän kuuluu myös kaupunkilaisille annettava alkusammutuskoulutus.

Toimimisesta hälytysosastossa hälytyskelpoisena on määrätty kelpoisuusvaatimukset (kunto ja terveys). Kun nämä eivät enää täyty, ei palokuntaharrastus silti ole vielä ohi. Palokunnassa on paljon muutakin toimintaa kuin hälytysosasto. Voit osallistua esim. tukitehtäviin, turvallisuusviestintään, nuorten kouluttajaksi tai yhdistystoimintaan esim. sen hallinnossa. Koska palokunta omistaa kalustonsa ja kiinteistönsä, on myös kaluston ja kiinteistön ylläpidossa ja hallinnassa tehtäviä.

Facebook linkki
Seuraa meitä Facebookissa