Laajasalon VPK

Degerö FBK – Laajasalon VPK on yksi Helsingin suurimmista sopimuspalokunnista. Yli 100 vuoden ajan olemme toimineet osana Helsingin pelastustoimea, tukien pelastuslaitoksen toimintaa erilaisissa tulipalo- ja onnettomuustilanteissa. Tehtävänämme on nyt ja jatkossa tuottaa laadukkaita palveluita pelastuslaitoksen tueksi ja tarjota samalla jäsenistöllemme kehittävä harrastus. Meillä on tärkeä rooli erityisesti vedentoimitusvalmiuden takaamisessa pääkaupunkiseudulla muita palokunnan tehtäviä unohtamatta.

Laajasalon VPK sijaitsee Helsingin suurimmalla saarella Laajasalossa (25km rantaviivaa), joten meri lähellä sydäntämme ja osana toimintaamme. Teemme tiivistä yhteistyötä mm. Helsingin meripelastusyhdistyksen kanssa.

Laaajasalon VPK:lla on sammutussopimus Helsingin pelastuslaitoksen kanssa. Tämän sopimuksen mukaan olemme 24/7/365 valmiudessa ja miehitämme sammutus-, säiliö- ja vahingontorjunta/pumppuyksikön sovitussa ajassa. Koska emme päivystä asemalla vaan olemme normaalisti töissä ja vapaa-ajallamme kuka missäkin, meillä ei ole minuutin lähtövalmiusaikaa vaan se on paljon pidempi. Silloin tällöin tarpeen vaatiessa kun pelastuslaitos kohottaa valmiuttamme, olemme kuitenkin minuutin valmiudessa asemalla.

Vapaaehtoisena palokuntalaisena emme saa toiminnastamme henkilökohtaista korvausta vaan toiminta on meille harrastus, joka antaa meille palkinnon sen tuomalla sisällöllä ja toiminnalla.

Vaikka hälytystehtävien merkitys palokunnan toiminnassa on suuri, on palokunnassa toimintaa myös monissa muissa tehtävissä. Nuoriso-osaston toiminnan lisäksi palokunnassamme on tukiosasto, jonka yhtenä tehtävänä on palokuntamme turvallisuusviestinnän toteuttaminen eli turvatiedon jakaminen ja turvallisuusoppituntien sekä alkusammutusharjoitusten järjestäminen kaupunkilaisille. Niin ikään tukiosasto kehittää oman jäsenistömme valmiuksia arjen turvallisuuden kouluttamiseen. Tukiosasto tarjoaa varteenotettavan ja tulevaisuudessa yhä merkittävämmän väylän hyödyntää palokunnassa hankittua osaamista yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla.

Palokunnan kalusto

Laajasalon VPK:lla on Helsigin sopimuspalokunnista (VPK) uusin ja modernein kalusto. Palokunta omistaa ajoneuvokalustonsa. Uusin hankinta on vuonna 2019 hankittu säiliöauto (HE743), jonka hinta oli 370000 euroa.

SAMMUTUSAUTO, HE741

SÄILIÖAUTO HE743

VAHINGONTORJUNTA- JA PUMPPUAUTO HE7496

Ajoneuvoon kuuluu liäsksi teli-peräkärry.

MIEHISTÖNKULJETUSAUTO HE747

Ajoneuvoon kuuluu lisäksi peräkärry.

Palokunnan talo

Palokunnan talo on entinen Laajasalon seurojentalo. Se on rakennettu vuonna 1947 ja Laajasalon VPK omistaa sen kokonaisuudessan. Raskaiden ajoneuvojen talli on rakennettu kiinteistön alapihalle.